حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آمار و روش تحقیق

گروه مولفان | عفت سادات مهدیزاده
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: None

4,300 تومــان

مجموعه سوالات آزمون تعیین سطح مالیاتی

گروه مولفان | احمد غفارزاده| علی لطفی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 450

25,000 تومــان

مروری جامع بر برنامه ریزی بازاریابی

گروه مولفان | پرویز احمدی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 416

11,900 تومــان

شناسایی و پیاده سازی فرآیندهای سیستم های مدیریت کیفیت

گروه مولفان | سید سعید حسینیان| هادی محرمی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

ریاضیات به سبک من

گروه مولفان | عباس تاجیک| مینا محسنی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 1001

35,000 تومــان

مبانی ارتباط جمعی

گروه مولفان | فرشاد نجفی اسداللهی| سجاد مرادی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 321

8,000 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | حسین مهربانی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 315

9,800 تومــان

معماری معاصر مساجد

گروه مولفان | محمدحسین احمدی شلمانی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 446

25,000 تومــان

  • 1