حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بحرالمعانی

گروه مولفان | محمدبن جعفر مکی حسینی| محمد سرور مولائی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 580

50,000 تومــان

فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی

گروه مولفان | سعید رفیعی خضری
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 624

60,000 تومــان

هزار واژه زبان شناسی 1

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 155

14,000 تومــان

سهای سهی

گروه مولفان | محسن ذاکرالحسینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 196

15,000 تومــان

دانشنامه زبان و ادب فارسی

گروه مولفان | اسماعیل سعادت
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 558

75,000 تومــان

واژه نامه گویش تون

گروه مولفان | محمدجعفر یاحقی| رحمت الله ابریشمی| احمد ارمغانی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 485

35,000 تومــان

گنجینه گویش های ایرانی

گروه مولفان | سلمان علی یاری بابلقانی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 488

30,000 تومــان

تک چهره نویسنده

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 107

9,000 تومــان

مجموعه واژه مهندسی بسپار

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 124

12,000 تومــان

مجموعه واژه های مهندسی بسپار شاخه تایر

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 90

12,000 تومــان

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان -جلد 14

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 376

30,000 تومــان

مجموعه واژه های آینده پژوهی

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 80

8,000 تومــان