حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دانشنامه زبان و ادب فارسی

گروه مولفان | اسماعیل سعادت
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 558

75,000تومــان

مجموعه واژه مهندسی بسپار

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 124

12,000تومــان

مجموعه واژه های مهندسی بسپار شاخه تایر

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 90

12,000 تومــان

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان -جلد 14

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 376

30,000تومــان

مجموعه واژه های آینده پژوهی

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 80

8,000تومــان

هزار واژه گردشگری و جهانگردی -جلد 1

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 160

15,000تومــان

صد سالِ دگر

گروه مولفان | نیما یوشیج| سعید رضوانی| مهدی علیایی مقدم
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 262

30,000تومــان

دفتر کمال

گروه مولفان | محسن ذاکرالحسینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 125

15,000تومــان

گنجینه گویش های ایرانی استان اصفهان

گروه مولفان | محمدمهدی اسماعیلی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 390

20,000تومــان

واژه نامه موضوعی زبان های باستانی ایران

گروه مولفان | حسن رضائی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 577

47,000تومــان

حدیث قدسی

گروه مولفان | محسن ذاکرالحسینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 250

25,000تومــان

کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر

گروه مولفان | فاطمه فرهودی پور| حسن عابدینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 236

25,000تومــان