حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اقتصاد سنجی -جلد 1

گروه مولفان | علی سوری
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 526

45,000 تومــان

ژاپن چگونه ژاپن شد؟

گروه مولفان | نعمت حسنی
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 232

10,000 تومــان

روش شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی

گروه مولفان | ایروینگ سیدمن| مجتبی حبیبی| هاشم جبرائیلی| غلامرضا یادگار زاده
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 206

14,000 تومــان

اقتصاد سنجی -جلد 2

گروه مولفان | علی سوری
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 1368

40,000 تومــان

منازعات قومی

گروه مولفان | کارل کوردل| استفان ولف| عبدالله رمضان زاده
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 336

14,000 تومــان

تحلیلی بر توسعه مالیاتی ایران

گروه مولفان | محمد رضا منجذب
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 374

16,000 تومــان

اصول و مبانی طراحی ساختمان مراکز مدیریت بحران

گروه مولفان | نعمت حسنی| سیدمجتبی حسین پور کاشانی
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 172

8,000 تومــان

تدبیر تقدیر

گروه مولفان | نعمت حسنی
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

راهنمای حل مسائل اقتصاد ریاضی

گروه مولفان | علی سوری
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 226

10,000 تومــان

اقتصاد بیمه

گروه مولفان | علی سوری
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 282

15,000 تومــان

مدیریت هدفمند در کسب و کار

گروه مولفان | چاک فلتس| جو کلووی| کریس یانگ| محسن کرمی| رضا رجائی
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 168

6,500 تومــان

اقتصاد سنجی همراه با کاربرد نرم افزار Eviews7

گروه مولفان | علی سوری
ناشر: فرهنگ شناسی
تعداد صفحات: 356

19,500 تومــان