حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آموزش اصول و مبانی کارآفرینی

گروه مولفان | ژامک شمس الهی
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 188

7,000 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | اسفندیار دشمن زیاری| علیرضا ثابتی
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 238

6,500 تومــان

بازارشناسی

گروه مولفان | علیرضا بزرگ زاده| حمید قدردان
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 142

3,500 تومــان

مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان

گروه مولفان | علیرضا بزرگ زاده| اسفندیار دشمن زیاری
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 197

3,500 تومــان

فنون تدریس و یادگیری

گروه مولفان | محمدنقی ایمانی| فرشته پارسی| مهدی اسماعیل تبار
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 448

4,000 تومــان

آموزش شهروندی

گروه مولفان | رضا حاجی پور
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 172

2,500 تومــان

کارآفرینی

گروه مولفان | محمدنقی ایمانی| تقی آذرخش| منصور عاشقی
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 274

4,000 تومــان

روش های آماری برای تمرین و پژوهش با مدیریت SPSS

گروه مولفان | آجای اس گائور| سانجایا اس گائور| مهدی کلانتری
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 221

3,800 تومــان

کلیات برنامه ریزی

گروه مولفان | محمدنقی ایمانی| فرشته پارسی
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 301

4,000 تومــان

نوآوری و شکوفایی

گروه مولفان | مهدی اسماعیل تبار
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 124

3,000 تومــان

مدیریت از آغاز تا پست مدرن

گروه مولفان | محمدنقی ایمانی| تقی آذرخش| مهدی اسماعیل تبار
ناشر: فرهنگ سبز
تعداد صفحات: 233

5,500 تومــان

  • 1