حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روش های اجرایی ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 320

20,000 تومــان

آزمون های حرفه ای نظام مهندسی عمران بخش محاسبات

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 408

16,000 تومــان

راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومی

گروه مولفان | سعیده مجیدی| فریده پورگیو
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 168

7,000 تومــان

آزمون های حرفه ای نظام مهندسی مکانیک

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 224

6,000 تومــان

آموزش کمک های اولیه

گروه مولفان | مژده جلالی| مریم حضرتی
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 0

5,000 تومــان

آزمون های حرفه ای نظام مهندسی معماری

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 432

16,000 تومــان

جزئیات اجرایی ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 448

16,000 تومــان

جزئیات معماری نقشه های ساختمانی

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن

گروه مولفان | محسن آخوندی
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 776

13,000 تومــان

نگرشی کاربردی بر برنامه ریزی تولید

گروه مولفان | حجت نبوتی| طاهر طاهریان
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 160

4,000 تومــان

عناصر و جزییات ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 312

16,000 تومــان

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع

گروه مولفان | سعیده مجیدی
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 256

8,000 تومــان