حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کوگیتو

گروه مولفان | مری وارنوک| محبوبه (مرادی) مهاجر
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 132

10,000 تومــان

جنگ سرد

گروه مولفان | کارول برایان جونز
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 375

32,000 تومــان

پرومته در زنجیر

گروه مولفان | اشیل
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 106

9,000 تومــان

دکتر کنوک

گروه مولفان | ژول رومن
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 145

12,000 تومــان

امر روزمره در جامعه پساانقلابی

گروه مولفان | عباس کاظمی| علیرضا جاوید
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 236

20,000 تومــان

عادات و آداب روزانه بزرگان

گروه مولفان | میسن کاری| حسن کامشاد
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 258

25,000 تومــان

پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی

گروه مولفان | عباس کاظمی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 160

13,000 تومــان

درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

گروه مولفان | پیر بوردیو| ناصر فکوهی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 124

9,000 تومــان

تحلیل سیاسی مدرن

گروه مولفان | رابرت آلن دال| بروس استاین بریکنر| حمیرا مشیرزاده| علیرضا جاوید
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 292

19,000 تومــان

درآمدی به اساطیر ایران

گروه مولفان | شاهرخ مسکوب
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 106

15,000 تومــان

دموکراسی در آمریکا -جلد 2

گروه مولفان | آلکسی شارل هانری موریس کلرل دو توکویل| بزرگ نادرزاد
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 121

15,000 تومــان

گفت و گو در باغ

گروه مولفان | شاهرخ مسکوب| علیرضا جاوید
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 93

15,000 تومــان