حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت منابع انسانی با نگاهی به صنعت بیمه

گروه مولفان | سعید صحت
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 172

20,000 تومــان

استاندارد کالبد دانش مدیریت پروژه

گروه مولفان | موسسه مدیریت پروژه موسسه مدیریت پروژه| فرهاد شهریاری
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 554

34,000 تومــان

استاندارد بین المللی ISO 14051

گروه مولفان | شقایق خلجی| فرهاد شهریاری
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 95

8,700 تومــان

مدیریت پروژه با نرم افزار MPM

گروه مولفان | نورمن آر هاوز| فرهاد شهریاری
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 207

14,700 تومــان

Sharepoint برای مدیریت پروژه

گروه مولفان | فرهاد شهریاری
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 299

17,700 تومــان

مدیریت پروژه، نگاه دوم

گروه مولفان | فرهاد شهریاری
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 610

32,700 تومــان

استانداردهای کاربردی مدیریت پروژه

گروه مولفان | نسیم شریف| فرهاد شهریاری
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 272

15,700 تومــان

کاربرد شیمی در محیط زیست

گروه مولفان | نعمت اله کارامد
ناشر: فرهنگ پارسیان
تعداد صفحات: 685

38,700 تومــان

  • 1