حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

الکترومغناطیس مهندسی -جلد 1

گروه مولفان | علی عبدالعالی
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 582

66,000 تومــان

مدیریت بازاریابی

گروه مولفان | علیرضا مروج
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 483

48,000تومــان

ریاضی عمومی 1

گروه مولفان | امیر تقی زاده انصاری
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 439

39,000 تومــان

تئوری های مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | غلامعلی طبرسا
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 348

33,000 تومــان

تئوری های مدیریت -جلد 2

گروه مولفان | غلامعلی طبرسا
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 353

33,000 تومــان

ریاضیات پایه

گروه مولفان | امیر تقی زاده انصاری
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 511

47,000تومــان

آمار و احتمال 1

گروه مولفان | محسن طورانی
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 393

34,000 تومــان

ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | قاسم شادالوئی
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 457

45,000 تومــان

اقتصاد خرد و کلان

گروه مولفان | تیمور محمدی
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 232

29,000 تومــان

پایگاه داده ها

گروه مولفان | محمد رضا کیوان پور
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 234

27,000 تومــان

استعداد تحصیلی دکتری

گروه مولفان | محسن طورانی| علیرضا مروج| مرتضی صفری فرد
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 292

27,000 تومــان

مدیریت بازاریابی

گروه مولفان | علیرضا مروج
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 257

33,000 تومــان

  • 1