حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 803

39,000 تومــان

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی

گروه مولفان | یوسف رونق| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

مقدمه ای بر فرآیندهای تولید

گروه مولفان | الیبس مسیحی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 453

17,000 تومــان

مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 532

22,000 تومــان

طرح طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 862

32,000 تومــان

مدیریت تدارکات و لجستیک

گروه مولفان | بابک کاظمی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 564

24,000 تومــان

قوانین و مقررات تامین سلامت اداری و مقابله با فساد

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

مدیریت تدارکات و لجستیک

گروه مولفان | بابک کاظمی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 560

24,000 تومــان

طرح طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 887

29,000 تومــان

نانو مهندسی

گروه مولفان | مسلم محمدی سلیمانی| سولماز الهی ماهانی
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 208

6,500 تومــان

مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی-کاربردی

گروه مولفان | علاء الدین رفیع زاده| یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 451

22,000 تومــان

مدیریت حقوق و دستمزد

گروه مولفان | یوسف رونق| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 384

16,000 تومــان