حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت حقوق و دستمزد

گروه مولفان | یوسف رونق| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 384

12,500 تومــان

طرح طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 887

29,000 تومــان

راهبرد نفوذ در نظارت استراتژیک

گروه مولفان | حسینعلی احمدی گرجی
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 250

5,000 تومــان

مقدمه ای بر فرآیندهای تولید

گروه مولفان | الیبس مسیحی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 398

11,500 تومــان

راهنمای جامع پیاده سازی الگوبرداری

گروه مولفان | محمد علی رجبی
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 241

6,500 تومــان

مقدمه ای بر فرآیندهای تولید

گروه مولفان | الیبس مسیحی| مریم رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 453

17,000 تومــان

طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی

گروه مولفان | یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 852

19,000 تومــان

مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی-کاربردی

گروه مولفان | علاء الدین رفیع زاده| یوسف رونق
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 451

16,500 تومــان

نانو مهندسی

گروه مولفان | مسلم محمدی سلیمانی| سولماز الهی ماهانی
ناشر: فرمنش
تعداد صفحات: 208

6,500 تومــان

  • 1