حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ماکرونویسی در ANSYS بر پایه زبان APDL با نگرشی بر مهندسی زلزله و سازه

گروه مولفان | محمد جواد جبارزاده
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 336

30,000 تومــان

ساختمان های مصالح بنایی از ضوابط تا کاربرد

گروه مولفان | حمیدرضا فرشچی
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 282

20,000 تومــان

راهنمای کاربردی نرم افزار ANSYS در مهندسی زلزله و سازه

گروه مولفان | محمد جواد جبارزاده
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 460

30,000 تومــان

ضوابط و جزئیات اجرای ساختمان های بتن آرمه -جلد 1

گروه مولفان | حمیدرضا فرشچی
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 318

22,000 تومــان

ضوابط و جزییات اجرای ساختمان های بتن آرمه -جلد 3

گروه مولفان | حمیدرضا فرشچی
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 568

19,000 تومــان

ضوابط و جزئیات اجرای ساختمان های بتن آرمه -جلد 2

گروه مولفان | حمیدرضا فرشچی
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 796

30,000 تومــان

ضوابط و جزئیات اجرای ساختمان های بتن آرمه -جلد 1

گروه مولفان | حمیدرضا فرشچی
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 225

10,000 تومــان

مقدمه ای بر مرمت و بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی

گروه مولفان | حمیدرضا فرشچی
ناشر: فرشچی
تعداد صفحات: 247

10,000 تومــان

  • 1