حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روانشناسی کاربردی شطرنج

گروه مولفان | عزیزالله صالحی مقدم
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 128

6,000 تومــان

تئوری آخر بازی شطرنج

گروه مولفان | آندره شرون| عباس لطفی
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 292

4,500 تومــان

آخر بازی کرس

گروه مولفان | پاول کرس| هادی مومنی
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 328

7,700 تومــان

تئوری شروع بازی شطرنج

گروه مولفان | عباس لطفی
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 478

12,000 تومــان

تئوری وسط بازی شطرنج

گروه مولفان | ماکس ایوه| اچ کرامر| علی راستگار
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 487

16,000 تومــان

دوره ی کامل تاکتیک در شطرنج

گروه مولفان | شاهرخ نورونی| کیهان هنری
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 280

17,000 تومــان

تاکتیک در شطرنج

گروه مولفان | عزیزالله صالحی مقدم
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 136

1,700 تومــان

تاکتیک های برنده در شطرنج

گروه مولفان | اروینگ چرنف| رضا رضایی
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 205

9,000 تومــان

مات های دو حرکتی

گروه مولفان | پاول دوبرینتسکی| ابوالقاسم نجیب
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 61

4,000 تومــان

گشایش های شطرنج به زبان ساده

گروه مولفان | جان ال واتسون| گراهام برجس| احسان محمداسماعیل
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 134

8,000 تومــان

همانند یک استاد بزرگ بازی کنید

گروه مولفان | آلکساندر کوتوف| رضا بوترابی
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 312

11,000 تومــان

ترکیب های شطرنج

گروه مولفان | کورت ریشتر| عزیزالله صالحی مقدم
ناشر: فرزین
تعداد صفحات: 293

7,000 تومــان