حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هویت ایرانی و زبان فارسی

گروه مولفان | شاهرخ مسکوب
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 198

25,000 تومــان

مانی و سنت مانوی

گروه مولفان | عباس باقری
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 215

28,000 تومــان

زوال و فروپاشی ساسانیان

گروه مولفان | پروانه پور شریعتی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 400

40,000 تومــان

ایران در اسناد میانرودانی

گروه مولفان | تیموتی اف پاتس| خشایار بهاری
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 225

25,000 تومــان

بودا و سروده هایش"راه حق"دماپادا

گروه مولفان | رضا علوی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 150

15,000 تومــان

ائتلاف سازی در نظام بین الملل

گروه مولفان | سیدشمس الدین صادقی| محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 422

40,000 تومــان

تاریخ ادبیات جهان -جلد 1

گروه مولفان | باکنر تراویک| عربعلی رضائی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 598

50,000 تومــان

تاریخ ادبیات جهان -جلد 2

گروه مولفان | باکنر تراویک| عربعلی رضائی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 696

50,000 تومــان

موش و گربه

گروه مولفان | گونتر گراس| کامران فانی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 200

18,000 تومــان

زندگی کوتاه است

گروه مولفان | یوستین گوردر| گلی امامی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 138

10,000 تومــان

معرفت و امر قدسی

گروه مولفان | حسین نصر| فرزاد حاجی میرزائی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 292

28,000 تومــان

زندگینامه امیلی برونته

گروه مولفان | کاترین فرانک| ویرجینیا وولف| فیروزان زهادی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 548

45,000 تومــان