حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنما و بانک نمونه سوالات طبقه بندی شده و امتحانی مرتع داری

گروه مولفان | مریم شیخ بابایی
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

آموزش نقشه کشی و طراحی به کمک رایانه

گروه مولفان | محمد علی نژاد
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

اقتصاد ریاضی

گروه مولفان | سمانه محمدخانی| زهرا اسدبیگی| احمد جعفری صمیمی| امیرمنصور طهرانچیان
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

جامعه شناسی جهان سوم

گروه مولفان | عباسعلی رسولی| شهناز صداقت زادگان
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

جمعیت شناسی ایران

گروه مولفان | عباسعلی رسولی| مژده کیانی
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

ماشین های کشاورزی

گروه مولفان | قاسم بهرامی| منصور بهروزی لار
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

جامعه شناسی انقلاب

گروه مولفان | عباسعلی رسولی| حسینعلی قجری
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

راهنما و بانک سوالات امتحانی تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد) جلد اول

گروه مولفان | سارا ساری گل| آمنه جامه بزرگی
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

اقتصاد کلان 2

گروه مولفان | زهرا اسدبگی| سمانه محمدخانی| تیمور رحمانی
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

راهنما و بانک نمونه سوالات انسان از دیدگاه اسلام

گروه مولفان | شهاب کاظمی| احمد واعظی
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

راهنمای جامع و بانک نمونه سوالات امتحانی اصول حسابداری1

گروه مولفان | پروین افشار| عبدالکریم مقدم| علی شفیع زاده
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

آمار و احتمال

گروه مولفان | لیلی تاپاک| ناصر رضایی ایوب| جان ای فروند
ناشر: فراگیر هگمتانه
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان