حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

گروه مولفان | مهدی روانشادنیا| حمیدرضا عباسیان جهرمی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 178

10,000 تومــان

مرجع کامل سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | حسن فارسیجانی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

کلید مس و آلیاژهای وابسته

گروه مولفان | فتح ا ... معطوفی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 460

25,000 تومــان

ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی

گروه مولفان | محمد رضا حسن بیگی| داود سیدی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 256

8,000 تومــان

ژئوسنتتیکها و کاربرد آنها در پروژه های عمرانی و زیست محیطی

گروه مولفان | احمد خدادادی| سعید نعمتی| حمیدرضا امیری حسینی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 131

4,000 تومــان

45 فهرست بها

گروه مولفان | امید امیری
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 655

25,000 تومــان

جداول و استاندارد سازه های فولادی ساختمانی

گروه مولفان | ولفرام لوزه| پرویز پارسی راد
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 189

6,000 تومــان

مقدمه ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک

گروه مولفان | سعیدرضا خداشناس
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 262

8,500 تومــان

دینامیک خاک

گروه مولفان | ا وروئیت| بهروز خادم رابع| حامد سرکرده
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 454

16,000 تومــان

ایمنی در برق

گروه مولفان | محمد جواد جعفری| محمد رضا حسن بیگی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 120

3,500 تومــان

کارگاه عملی Autodesk land desktop 2009

گروه مولفان | مجتبی جنتی| حمید حکم آبادی خویی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 500

15,000 تومــان

گام اول در قراردادهای مهندسی

گروه مولفان | محمد خسروانی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 300

10,000 تومــان