حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مفاهیم کلیدی در جغرافیای اقتصادی

گروه مولفان | یوکو آئویاما| جیمز تی مورفی| سوزان هنسن| علی ولی قلی زاده
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 350

25,000 تومــان

پرسش های متداول درباره حیوانات و فرآورده های دامی

گروه مولفان | سیدرضا دیباور
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

طراحی ساختمان ها و تاسیسات پرورش طیور

گروه مولفان | سیدعلی میرقلنج
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 430

25,000 تومــان

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

گروه مولفان | منیره حاجی آقایی کامرانی| پریسا فرجی| مصطفی غنمی جابر
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 168

15,000 تومــان

زراعت گیاهان لیفی

گروه مولفان | رئوف سیدشریفی| اسماعیل قلی نژاد
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 232

14,000 تومــان

اصول و مفاهیم زهکشی

گروه مولفان | سعید جلیلی| ابوالفضل مجنونی هریس
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

طراحی سیستم های زهکشی

گروه مولفان | سعید جلیلی| ابوالفضل مجنونی هریس
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

بیوشیمی گیاهی -جلد 2

گروه مولفان | عزت اله اسفندیاری| سلطانعلی محبوب
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 322

16,000 تومــان

طراحی سازه های هیدرولیکی کانال ها

گروه مولفان | ا. ج آیزنبری| عبدالله اکبریان
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 712

35,000 تومــان

انجماد مواد غذایی و محاسبات خروج از انجماد

گروه مولفان | کیو. توآن فام| رضا شهرکی| هانی هراتی| مسعود فیروزی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

مبانی فضای سبز شهری

گروه مولفان | مرتضی کوثری نسب| منصور مطلوبی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 96

17,000 تومــان

روغن های اساسی به عنوان شناساگر در شیمی سبز

گروه مولفان | یینگ لی| فرید شما| آن-سیلوی فابیانو-تیکسیه| رضا شهرکی| هانی هراتی| مسعود فیروزی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 104

6,000 تومــان