حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آیین دادرسی مدنی

گروه مولفان | عباس انصاری| سیدعباس شوشتری
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 546

29,000 تومــان

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

گروه مولفان | ابوالفضل محبی| امید رستگار| نورالدین گودرزیان
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 178

12,000 تومــان

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

گروه مولفان | ابوالفضل محبی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 236

20,000 تومــان

متون حقوق به زبان انگلیسی

گروه مولفان | عباس انصاری
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 450

14,000 تومــان

فیزیک پایه 1

گروه مولفان | حمیدرضا رستگاری سدهی| هادی طالشی آهنگری
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 230

11,000 تومــان

زبان عمومی و تخصصی

گروه مولفان | ساینا رضانژاد| ابوالفضل محبی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 322

14,000 تومــان

ریاضی فیزیک 1 و 2 و 3

گروه مولفان | امیر دولتی| شیما غلام میرزایی| مهدی فخرایی ساری
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 426

15,000 تومــان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

گروه مولفان | عبدالرضا لیاقت
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 278

14,000 تومــان

ماشین های الکتریکی

گروه مولفان | کاظم عاملی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 318

15,000 تومــان

طرح ریزی واحدهای صنعتی

گروه مولفان | مسعود نیک افروز| حامد صباح نو| مهسا خوشنود
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 288

10,500 تومــان

تجزیه و تحلیل سیستم - مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق

گروه مولفان | رضا محبوبی اسفنجانی| سونا قدیمی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 222

11,000 تومــان

آمار و احتمالات

گروه مولفان | ابراهیم سیفتی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 158

12,000 تومــان