حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

گروه مولفان | ابوالفضل محبی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 236

20,000 تومــان

متون حقوق به زبان انگلیسی

گروه مولفان | عباس انصاری
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 450

14,000 تومــان

ماشین های الکتریکی

گروه مولفان | کاظم عاملی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 318

15,000 تومــان

طرح ریزی واحدهای صنعتی

گروه مولفان | مسعود نیک افروز| حامد صباح نو| مهسا خوشنود
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 288

10,500 تومــان

تجزیه و تحلیل سیستم - مجموعه کتب کارشناسی ارشد مهندسی برق

گروه مولفان | رضا محبوبی اسفنجانی| سونا قدیمی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 222

11,000 تومــان

آمار و احتمالات

گروه مولفان | ابراهیم سیفتی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 158

12,000 تومــان

خاک شناسی

گروه مولفان | سعید نصیری
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 170

10,000 تومــان

ژنتیک

گروه مولفان | امین ابراهیمی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 308

15,000 تومــان

اصلاح نباتات ویژه گروه کشاورزی شامل شرح درس، نکته ... .

گروه مولفان | ابراهیم سیفتی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 172

12,000 تومــان

رشد و یادگیری حرکتی

گروه مولفان | مهدی شریعتی فیض آبادی| مهدی خطیب زاده| ریحانه محمدخانی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 264

13,500 تومــان

مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی

گروه مولفان | مهدی خطیب زاده| مهدی شریعتی فیض آبادی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 182

10,000 تومــان

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

گروه مولفان | ریحانه محمدخانی| حسین سلیمانی
ناشر: علوی فرهیخته
تعداد صفحات: 158

10,000 تومــان