حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نانوالکترونیک به زبان ساده

گروه مولفان | امید آقایی
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: 271

17,000 تومــان

انرژی باد

گروه مولفان | پرامود جین| سعید محمدی
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

کلکتور خورشیدی

گروه مولفان | سوتریس کالوگیرو| سعید محمدی
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: 207

13,500 تومــان

کاردستی های الکترونیک

گروه مولفان | امیررضا بانی شرکاء
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: 88

5,500 تومــان

تکنولوژی برق 1

گروه مولفان | بی. ال تهراجا| ا. کی تهراجا| مسعود چقازردی
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: 445

14,900 تومــان

طراحی تصفیه خانه های آب آشامیدنی

گروه مولفان | مرتضی حسینیان
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: 456

11,000 تومــان

ساخت اجزاء ربات

گروه مولفان | گوردون مکوم| آرام خوش نیت
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: 288

12,800 تومــان

تصفیه فاضلاب های صنعتی

گروه مولفان | علیرضا خسروی| مرتضی حسینیان| عباس سادات منصور
ناشر: علوم روز
تعداد صفحات: 160

4,000 تومــان

  • 1