حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شبکه های پتری

گروه مولفان | همایون موتمنی| سارا فرزای
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 277

30,000 تومــان

شبکه های اجتماعی و نسل نوین بازاریابی

گروه مولفان | پروین فخری| مهدی حسین زاده| مریم سادات دلقندی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 158

15,000 تومــان

شبکه های اجتماعی؛ آنالیز و ارزش ها

گروه مولفان | پروین فخری| مهدی حسین زاده| مریم سادات دلقندی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 108

12,000 تومــان

شبکه های کامپیوتری -جلد 1

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| قدرت سپیدنام| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 568

27,000 تومــان

مفاهیم سیستم های پایگاه داده -جلد 2

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| هنری اف کورت| اس سودارشان| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 364

28,000تومــان

روش های بهینه سازی چندهدفه

گروه مولفان | محمدمهدی پایدار| ایرج مهدوی| بهرنگ بوتکی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 158

17,000 تومــان

جریان سیال و انتقال حرارت با FlexPDE

گروه مولفان | میلاد علیزاده
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 137

17,000 تومــان

مقدمه ای بر پردازش موازی

گروه مولفان | بهروز پرهامی| سید حمید حاج سید جوادی| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 166

20,000 تومــان

مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| عین الله جعفر نژاد قمی| امیرمسعود رحمانی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 656

45,000 تومــان

پردازش تصویر دیجیتال

گروه مولفان | رافائل سی گونسالس| ریچارد یوجین وودز| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 896

48,000تومــان

نظریه زبان ها و ماشین ها

گروه مولفان | فردین شاپوری
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 436

35,000 تومــان

هوش مصنوعی رهیافتی نوین -جلد 2

گروه مولفان | استوارت جاناتان راسل| پیتر نوریگ| ارنست دیویس| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 656

45,000 تومــان