حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیزیک دانشگاهی -جلد 3

گروه مولفان | هیو یانگ| راجر فریدمن| آلبرت لوئیس فورد| فضل الله فروتن| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 367

6,000 تومــان

راهنمای شیمی آلی 3

گروه مولفان | علی سیدی| عیسی یاوری| سید احمد میرشکرائی| رابرت تورنتون موریسون
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 278

10,000تومــان

اصول و مبانی طراحی خودرو های جاده ای و بیابانی

گروه مولفان | پر ینسن| نوید کریم زاده
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 560

30,000 تومــان

مکانیک برداری برای مهندسان -جلد 1

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان

راهنمای شیمی آلی 1

گروه مولفان | رابرت تورنتون موریسون| رابرت نیلسون بوید| علی سیدی| عیسی یاوری| سید احمد میرشکرائی
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 192

9,000تومــان

راهنما و حل مسائل شیمی عمومی چارلز مورتیمر -جلد 2

گروه مولفان | چارلز مورتیمر| عیسی یاوری
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 228

15,000تومــان

شیمی آلی (2)

گروه مولفان | رابرت تورنتون موریسون| سلجوق ایلدیریم| علی سیدی| عیسی یاوری| احمد میرشکرائی
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 1140

20,000 تومــان

راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| الیوت آر آیزنبرگ| جورج اچ استاب| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 498

20,000 تومــان

شیمی عمومی 2

گروه مولفان | چارلز مورتیمر| عیسی یاوری
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 262

18,000تومــان

راهنمای شیمی آلی 2

گروه مولفان | رابرت تورنتون موریسون| رابرت نیلسون بوید| علی سیدی| عیسی یاوری| سید احمد میرشکرائی
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 356

14,000تومــان

مقاومت مصالح

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| جان تی دولف| ابراهیم واحدیان
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 0

18,000 تومــان

راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان -جلد 1

گروه مولفان | چارلز مورتیمر| عیسی یاوری
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 724

25,000 تومــان