حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نیما و نظریه ادبی

گروه مولفان | منصور ثروت
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 305

39,500 تومــان

معنای معنی

گروه مولفان | چارلز کی آگدن| آیور آرمسترانگ ریچاردز| ابو بوسا لوئیس| کورش صفوی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 592

75,000 تومــان

ترجمه و زبان

گروه مولفان | پیتر دی. فاوست| راحله گندمکار
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 397

55,000 تومــان

تاریخ زبان

گروه مولفان | هنری سوئیت| کورش صفوی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 228

35,000 تومــان

شاهد خاموش

گروه مولفان | کیسی واتسون| زهرا حاج محمدابراهیم طهرانی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 334

35,000 تومــان

حکایت عاشقی

گروه مولفان | کلسی تایلر| مرضیه جویا
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 396

37,500 تومــان

کامینو آیلند

گروه مولفان | جان گریشام| نفیسه باقرزادگان
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 388

35,000 تومــان

زندگی نه چندان عالی من

گروه مولفان | سوفی کینسلا| رویا قادری
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 547

47,500 تومــان

شهر خرس ها

گروه مولفان | فردریک بکمن| میعاد جهان تیغ
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 551

47,500 تومــان

پیش از آنکه مال شما باشیم

گروه مولفان | لیزا وینگیت| شیرین احمدی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 558

47,500 تومــان

بازمانده

گروه مولفان | اندرو پایپر| هادی سالارزهی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 457

39,500 تومــان

ویدئو آرت

گروه مولفان | فاران اتحاد بابلی| محمد رضا شریف زاده
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 96

27,500 تومــان