حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی

گروه مولفان | رضا مکرم آیدنلو
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 800

55,000 تومــان

مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و مثال کاربردی

گروه مولفان | رضا مکرم آیدنلو
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 864

55,000 تومــان

دینامیک غیر خطی سازه ها

گروه مولفان | آرش رستمی| بهنام ادهمی| کاوه حقیقی
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 261

25,000 تومــان

محاسبات پروژه های ساختمانهای فولادی با استفاده از ETABS و SAFE

گروه مولفان | حسن باجی
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 696

45,000تومــان

راهنمای کاربردی Abaqus به همراه مسائل مهندسی عمران سازه و ژئوتکنیک

گروه مولفان | رضا شهبازی راد| محمد یکرنگ نیا
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 532

45,000 تومــان

تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از GeoStutio

گروه مولفان | امیررضا امین جواهری| احسان پاک نیت
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 324

27,000تومــان

سازه های تیری

گروه مولفان | اراسموس کاررا| گائتانو جونتا| مارکو پترولو| سعید داداشی| سامان جهانی| آرش رستمی
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 225

17,000تومــان

تحلیل و طراحی میراگرها و جداگرهای لرزه ای بر اساس ASCE 7-10 در OpenSees، SAP 2000، Perform 3D

گروه مولفان | احمد سپهری
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 337

31,000 تومــان

آیین نامه ACI 318-11 طراحی سازه های بتنی و تفسیر

گروه مولفان | مهدی داودنبی
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 768

47,000 تومــان

بارگذاری و استاندارد 2800

گروه مولفان | هوشیار خزائی
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 344

24,000 تومــان

اجرا 2 عمران و معماری

گروه مولفان | هوشیار خزائی
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 492

32,500 تومــان

تحلیل سازه

گروه مولفان | هوشیار خزائی
ناشر: علم عمران
تعداد صفحات: 272

18,000 تومــان