حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کاربرد کامپیوتر درحسابداری و مدیریت

گروه مولفان | فیروز کیومرثی| فاطمه لاله چینی
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 143

10,000 تومــان

مباحثی نو در اقتصاد آموزش و پرورش

گروه مولفان | علی اکبر امین بیدختی
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 278

18,000 تومــان

روش ها و فنون تدریس

گروه مولفان | پیتر وست وود| کورش فتحی واجارگاه| مرتضی بازدار
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 120

9,500 تومــان

مدیریت یادگیری در سازمان ها

گروه مولفان | کورش فتحی واجارگاه| فیروز نوری
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 520

28,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | کورش فتحی واجارگاه
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 368

18,000 تومــان

اندازه گیری نتایج آموزش

گروه مولفان | جک فیلیپس| رن دی. استون| کورش فتحی واجارگاه| غلامرضا شمس مورکانی| سعید صفایی موحد
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 288

15,500 تومــان

آموزش از دور

گروه مولفان | مهران فرج اللهی| مهدی معینی کیا
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 228

12,500 تومــان

دانشگاه مجازی جهانی

گروه مولفان | مهران فرج اللهی| نازیلا خطیب زنجانی| مهدی معینی کیا
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 224

12,500 تومــان

آمار و احتمال

گروه مولفان | کیانوش فتحی واجارگاه| فاطمه کمال زاده
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 303

16,500 تومــان

حسابداری مالیاتی

گروه مولفان | فیروز کیومرثی| فرامرز فریدیان| اکبر علیمحمدی
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 350

14,000 تومــان

  • 1