حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ماجراهای فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| جان آر لیتل| ابوالفضل حقیری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 418

31,500 تومــان

مدخل فلسفه تکامل زیستی

گروه مولفان | محمود خاتمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 957

85,000تومــان

مصلوب

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| آنتونی ماریو لیودوویکی| اسکار لوی| رویا منجم
ناشر: علم
تعداد صفحات: 160

17,500 تومــان

باغ پریشان

گروه مولفان | مهدی میرکیایی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 200

24,500تومــان

انسان عاشق در سه حرف

گروه مولفان | مهرداد ناظری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 160

17,500تومــان

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران

گروه مولفان | عبدالعلی معظمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 358

44,500 تومــان

هنر و خلاقیت در رجیو امیلیا

گروه مولفان | وئا وکی| میرجواد سید حسینی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 326

29,500 تومــان

در جستجوی جهان های دیگر

گروه مولفان | فردآلن ولف| محسن فرشاد
ناشر: علم
تعداد صفحات: 408

36,500 تومــان

قدرت گزینه های کمتر

گروه مولفان | لئو بابوتا| میرجواد سید حسینی| سمیه گرجی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 178

17,500تومــان

رویکردهای بدیل در آموزش و پرورش

گروه مولفان | فیونا کارنی| صفورا قاسمی| میرجواد سید حسینی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 308

28,500 تومــان

نگاهی به ادبیات معاصر ایران

گروه مولفان | احمد خاتمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 324

32,500 تومــان

دستان مهربان

گروه مولفان | فردریک لوبوآیه| مهین (افسر کشمیری) میلانی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 133

14,500 تومــان