حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خودکشی صادق هدایت

گروه مولفان | اسماعیل جمشیدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 640

65,000 تومــان

از دربند تا قطیف

گروه مولفان | رسول جعفریان| مریم صدیقی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 752

65,000 تومــان

شیطان در تصوف

گروه مولفان | پیتر ج آون| مرضیه سلیمانی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 780

48,500 تومــان

آموزش ویراستاری و درست نویسی

گروه مولفان | حسن ذوالفقاری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 517

36,500 تومــان

طرح های تحلیل واریانس رویکرد مفهومی و محاسباتی همراه با SPSS و SAS

گروه مولفان | گلن گامست
ناشر: علم
تعداد صفحات: 829

65,000 تومــان

نظریه های کاربردی در مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | عزت الله سام آرام
ناشر: علم
تعداد صفحات: 100

9,500 تومــان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

گروه مولفان | جوزف سیاروچی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 239

18,500 تومــان

درمان راه حل-محور

گروه مولفان | السدر ج. مک دونالد
ناشر: علم
تعداد صفحات: 337

28,500 تومــان

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| هاجر آقاابراهیمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 356

29,500 تومــان

چرا عقب مانده ایم؟

گروه مولفان | علی محمد ایزدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 351

24,500 تومــان

از سیر تا پیاز

گروه مولفان | محمد ابراهیم باستانی پاریزی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 623

55,000 تومــان

کوه کوچک

گروه مولفان | الیاس خوری| رضا عامری
ناشر: علم
تعداد صفحات: 168

13,500 تومــان