حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای کاربردی Solidworks 2012

گروه مولفان | نیما جمشیدی| جواد ممبینی
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 810

50,000 تومــان

Microsoft office word 2013

گروه مولفان | ایلین مارمل| امیر فروزنده دهکردی
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 352

28,000 تومــان

Excel 2013

گروه مولفان | پل مک فدریز| حمید کنعانی| زهرا معینی یوسفی
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 336

28,000 تومــان

روشهای تحقیق در مدیریت

گروه مولفان | احمدرضا سنجری
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 340

20,000 تومــان

راهنمای کاربردی CATIA

گروه مولفان | نیما جمشیدی
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 1072

60,000 تومــان

راهنمای کاربردی Solid works 2016

گروه مولفان | نیما جمشیدی| جواد ممبینی
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 810

60,000 تومــان

آموزش سریع Microsoft Project 2016

گروه مولفان | داوود احمدیان نژاد
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 220

16,000 تومــان

راهنمای تدریس

گروه مولفان | سید حشمت الله مرتضوی زاده
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 288

13,000 تومــان

تحلیل داده های پرسش نامه ای به کمک نرم افزار ‪‪SPSS

گروه مولفان | ابراهیم بایزیدی| بهنام اولادی| نرگس عباسی
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 332

18,000 تومــان

راهنمای کاربردی ARC GIS 10

گروه مولفان | سارا سنجری
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 430

23,000 تومــان

راهنمای کاربردی Simulink

گروه مولفان | نیما جمشیدی| علی ابویی مهریزی| حمیدرضا بختیاری
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 276

13,000 تومــان

راهنمای کاربردی MATLAB

گروه مولفان | نیما جمشیدی
ناشر: عابد
تعداد صفحات: 678

31,000 تومــان