حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چهارده سفرنامه و خاطره نوشته ژاپنی های دیدارکننده از ایران در سالهای 1321 تا 1391 خورشیدی

گروه مولفان | کاواساکی که ایچی| هاشم رجب زاده| کینجی ائورا
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 222

18,000 تومــان

تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

گروه مولفان | مریم میراحمدی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 927

92,500 تومــان

اسفندیارنامه

گروه مولفان | مهری باقری| ابوالقاسم فردوسی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 187

22,000 تومــان

کفالایا

گروه مولفان | هانس یاکوب پولوتسکی| آلکساندر بولیش| مریم قانعی| سمیه مشایخ
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 351

70,000 تومــان

مجموعه رسائل و لوایح تحدید حدود ایران و عثمانی

گروه مولفان | محبعلی بن محمد تقی ناظم الملک
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 538

55,000 تومــان

پژوهش های ایرانی باستان و میانه

گروه مولفان | بدرالزمان قریب| محمد شکری فومشی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 213

20,000 تومــان

آیین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه

گروه مولفان | مصطفی خلعت بری لیماکی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 102

8,000 تومــان

جامعه شناسی پزشکی

گروه مولفان | منوچهر محسنی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 396

22,000 تومــان

تاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی

گروه مولفان | نصرالله صالحی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

جزو چهارم معارف

گروه مولفان | محمدبن حسین بهاءالدین ولد| ساسان زندمقدم
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 197

14,000 تومــان

پنج سفرنامه

گروه مولفان | ایشیرو نوئیتا| هاشم رجب زاده| کینجی ائورا
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 170

14,000 تومــان

مبانی جامعه شناسی علم

گروه مولفان | منوچهر محسنی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 271

14,000 تومــان