حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پیشینه ی ضد طبقه کارگری کلینتون ها

گروه مولفان | جک بارنز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 119

10,000تومــان

آیا آن ها پولدارند چون باهوشند؟

گروه مولفان | جک بارنز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

آیا انقلاب سوسیالیستی در ایالات متحده امکان پذیر است؟

گروه مولفان | مری-آلیس واترز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 112

10,000تومــان

برنامه ی انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی

گروه مولفان | لئون تروتسکی| حامد شمس
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 96

7,000تومــان

پنج کوبایی از زندگی شان در درون طبقه ی کارگر آمریکا سخن می گویند

گروه مولفان | مری-آلیس واترز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 168

12,000تومــان

زمستان داغ طولانی سرمایه داری شروع شده است

گروه مولفان | جک بارنز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 144

12,000تومــان

محاکمه ی دولت آمریکا

گروه مولفان | لاری ج سیگل| فارل دابز| استیو کلارک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 184

12,000تومــان

صفحاتی از تاریخ

گروه مولفان | مری-آلیس واترز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 104

5,500تومــان

مانیفست کمونیست

گروه مولفان | کارل مارکس| فریدریش انگلس| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 99

9,000تومــان

محاکمه ی سوسیالیسم

گروه مولفان | جیمز پاتریک کانن| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 151

10,000تومــان

مبارزه ی طبقاتی و نبرد برای حقوق سیاهان

گروه مولفان | جک بارنز| استیو کلارک| مری-آلیس واترز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 128

10,000تومــان

محاکمه ی سوسیالیسم

گروه مولفان | جیمز پاتریک کانن| جورج ادوارد نواک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 236

14,500تومــان