حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت

گروه مولفان | فریدریش انگلس| اولین رید| ابو بوسا لوئیس| خسرو پارسا
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 365

45,000 تومــان

زنان در کوبا

گروه مولفان | ویلما اسپین گی یویس| آسلا د لوس سانتوس تامایو| ابو بوسا لوئیس| یولاندا فرر| ابو بوسا لوئیس| شهره ایزدی| سعیده شکرخدائیان
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 300

30,000 تومــان

آخرین نبرد لنین

گروه مولفان | ولادیمیر ایلیچ لنین| جورج فایسون| ابو بوسا لوئیس| استیو کلارک| ابو بوسا لوئیس| جک بارنز| ابو بوسا لوئیس| حامد شمس
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 460

40,000 تومــان

پیشینه ی ضد طبقه کارگری کلینتون ها

گروه مولفان | جک بارنز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 119

10,000 تومــان

آیا آن ها پولدارند چون باهوشند؟

گروه مولفان | جک بارنز| افشین صدرایی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

آیا انقلاب سوسیالیستی در ایالات متحده امکان پذیر است؟

گروه مولفان | مری-آلیس واترز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

برنامه ی انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی

گروه مولفان | لئون تروتسکی| حامد شمس
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 96

8,000 تومــان

پنج کوبایی از زندگی شان در درون طبقه ی کارگر آمریکا سخن می گویند

گروه مولفان | مری-آلیس واترز| شهره ایزدی
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 168

12,000 تومــان

زمستان داغ طولانی سرمایه داری شروع شده است

گروه مولفان | جک بارنز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

محاکمه ی دولت آمریکا

گروه مولفان | لاری ج سیگل| فارل دابز| استیو کلارک| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

صفحاتی از تاریخ

گروه مولفان | مری-آلیس واترز| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 104

5,500 تومــان

مانیفست کمونیست

گروه مولفان | کارل مارکس| فریدریش انگلس| مسعود صابری
ناشر: طلایه پرسو
تعداد صفحات: 99

9,000 تومــان