حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ICDL

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| سید علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

5,000تومــان

ICDL

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

5,000تومــان

ICDL

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

5,000تومــان

ICDL

گروه مولفان | سید علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 512

20,000تومــان

سیستم های اطلاعاتی حسابداری -جلد 2

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسین سجادی| سیدمحسن طباطبایی نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 616

35,000تومــان

گونه شناسی رفتار نوآوری در استان های ایران

گروه مولفان | سید سپهر قاضی نوری| پریسا ریاحی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 384

25,000تومــان

سیستم های اطلاعاتی حسابداری -جلد 1

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسین سجادی| سیدمحسن طباطبایی نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 736

40,000تومــان

پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از MATLAB

گروه مولفان | وینی کی. اینگل| جان جی پروکیس| مجتبی لطفی زاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 640

39,000تومــان

حسابداری مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسین سجادی| هاشم علی صوفی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 392

30,000تومــان

مهارت سیاسی در کار

گروه مولفان | جرالد فریس| شری ال. دیویدسن| پاملا ال. پروی| علی اصغر فانی| فاطمه شیخی نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 212

12,500 تومــان

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی| عادل آذر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

اصطلاح شناسی مدیریت مالی

گروه مولفان | حمیدرضا علمشاهی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 193

9,000تومــان