حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی سنسورهای الکترونیکی موتورهای درونسوز

گروه مولفان | بابک هوشمند چای باغی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 242

25,000 تومــان

مرجع کامل طراحی و اجرای سیستم های حجم هوا متغیر

گروه مولفان | مرتضی یوسفی| مصطفی یوسفی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 298

25,000 تومــان

کاربرد نرم افزار ABAQUS در مهندسی ژئوتکنیک

گروه مولفان | مهراد میرسپاهی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 202

17,500 تومــان

دانش کاربردی واردات از طریق سیستم بانکی

گروه مولفان | رضا صارمی| ندا قدرت آبادی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 107

9,500 تومــان

تنظیم شرایط محیطی 1

گروه مولفان | سید یوسف هاشمی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 181

19,500 تومــان

الکس فرگوسن

گروه مولفان | الکس فرگوسن| احمد دیانی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 380

16,000تومــان

استیو جابز

گروه مولفان | مهدی ابراهیمی| علی رمضانی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 452

23,500 تومــان

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

گروه مولفان | سید محمود زنجیرچی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 284

11,500 تومــان

خودروهای گازسوز

گروه مولفان | سوران اشعری
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 209

8,500 تومــان

هیدرولیک صنعتی، تئوری و کاربرد

گروه مولفان | مجید اسدی پور| فریدون اسدی پور| میثم شیرازی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 500

29,000 تومــان

زمین شناسی کاربردی

گروه مولفان | سید یوسف هاشمی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 192

9,900 تومــان

بررسی و عیب یابی سیستم های انژکتوری بنزینی

گروه مولفان | سوزان اشعری
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 185

8,000 تومــان