حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی سنسورهای الکترونیکی موتورهای درونسوز

گروه مولفان | بابک هوشمند چای باغی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 242

25,000 تومــان

مرجع کامل طراحی و اجرای سیستم های حجم هوا متغیر

گروه مولفان | مرتضی یوسفی| مصطفی یوسفی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 298

25,000 تومــان

روش تحقیق در مهندسی

گروه مولفان | محمود نیکخواه شهمیرزادی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 370

22,000 تومــان

کاربرد نرم افزار ABAQUS در مهندسی ژئوتکنیک

گروه مولفان | مهراد میرسپاهی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 202

17,500 تومــان

دانش کاربردی واردات از طریق سیستم بانکی

گروه مولفان | رضا صارمی| ندا قدرت آبادی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 107

9,500 تومــان

تنظیم شرایط محیطی 1

گروه مولفان | سید یوسف هاشمی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 181

19,500 تومــان

الکس فرگوسن

گروه مولفان | الکس فرگوسن| احمد دیانی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 380

16,000 تومــان

استیو جابز

گروه مولفان | مهدی ابراهیمی| علی رمضانی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 452

23,500 تومــان

مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان

گروه مولفان | وحید وکیل الرعایا
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 732

39,000 تومــان

مباحث جاری در حسابرسی

گروه مولفان | جمال محمدی| علی بیات| کامران محمدی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 396

27,000 تومــان

واژه نامه تخصصی مواد زائد جامد

گروه مولفان | قاسم علی عمرانی| منیره مجلسی| مهیار صفا
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 259

12,500 تومــان

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

گروه مولفان | سید محمود زنجیرچی
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 284

11,500 تومــان