حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مارکس درباره جنسیت و خانواده

گروه مولفان | هتر براون| فرزانه راجی| فریدا آفاری
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 360

35,000 تومــان

هند در یک نگاه

گروه مولفان | محمد رضا جلالی نائینی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 1070

85,000 تومــان

دموکراسی

گروه مولفان | رابرت ج. کاوالیر| علیرضا شفیعی نسب| حسین علی پناه
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 120

14,000 تومــان

زنان در خاورمیانه

گروه مولفان | نیکی کدی| هما مداح| فیروزه مهاجر
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 643

90,000 تومــان

کی یر که گور

گروه مولفان | دیو رابینسون| اسکار زارات| عزیز رودبندی| علی رشید لوینه
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 178

16,000 تومــان

تاریخ اندیشه جدید ایرانی

گروه مولفان | فرامرز معتمد دزفولی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 1172

85,000 تومــان

شش گفت و گو با رم کولهاس

گروه مولفان | رم کولهاس| هانس اولریش اوبریست| محمد رضا جودت
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 112

16,000 تومــان

زن بوشهری در جنگ و فرهنگ

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

زمان

گروه مولفان | کریگ کلندر| رالف ادنی| گلبرگ برزین
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 176

16,000 تومــان

کتاب احمد یا مسائل الحیات

گروه مولفان | عبدالرحیم بن ابوطالب طالبوف| فرامرز معتمد دزفولی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 120

15,000 تومــان

تاریخ اندیشه جدید ایرانی، نامه ها و رساله های اصلاح گرانه پیشامشروطیت -جلد 2

گروه مولفان | فرامرز معتمد دزفولی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 1150

85,000 تومــان

به نام سنت

گروه مولفان | کامیل احمدی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 146

11,000 تومــان