حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد -جلد 2

گروه مولفان | مهدی صفاری| فریده حق شناس| منیژه هادی نژاد دارسرا
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 408

28,000 تومــان

مبانی اقتصاد مهندسی -جلد 1

گروه مولفان | لیلند تی بلنک| آنتونی ج تارکوئین| علی زیتون نژاد موسویان| مهرداد خادمیان
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 371

25,000 تومــان

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد -جلد 1

گروه مولفان | مهدی صفاری| فریده حق شناس| منیژه هادی نژاد دارسرا
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 520

13,500 تومــان

آسیب شناسی اجتماعی

گروه مولفان | هدایت الله ستوده
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 247

15,000 تومــان

روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی

گروه مولفان | رابرت ا ریسر| جان وی دمپسی| محمد رضا وحدانی اسدی| حسین اسکندری| داریوش نوروزی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 560

31,000 تومــان

مدیریت

گروه مولفان | پیترفردیناند دروکر| جوزف ماچاریللو| حسین محبی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 560

16,800 تومــان

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد -جلد 2

گروه مولفان | مهدی صفاری| فریده حق شناس| منیژه هادی نژاد دارسرا
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 408

11,400 تومــان

باغبانی عمومی

گروه مولفان | حیدر تقی لو| علی عدالت
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 408

14,000 تومــان

روان شناسی و ارتقای سلامت

گروه مولفان | پل بنت| سایمون مورفی| عبدالعزیز افلاک سیر| ندا گلشنی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 240

7,500 تومــان

مبانی پژوهش در علوم رفتاری -جلد 2

گروه مولفان | فردریک نیکلز کرلینجر| حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 529

12,700 تومــان

مبانی پژوهش در علوم رفتاری -جلد 1

گروه مولفان | فردریک نیکلز کرلینجر| حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 568

29,000 تومــان

روان شناسی مرضی کودک -جلد 1

گروه مولفان | اریک ج مش| دیویدآلن ولف| حسین مرادی| پرویز شریفی درآمدی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 526

17,500 تومــان