حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت، مبانی و استراتژی

گروه مولفان | وحیدرضا میرابی
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 264

13,500 تومــان

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه همراه با طرح اختلاط بتن

گروه مولفان | فرهاد مصباح ایراندوست
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 586

25,000تومــان

نقد و بررسی تئوری های پیشرفته مدیریت در جهان فرامدرن

گروه مولفان | مینا جمشیدی اوانکی| وحیدرضا میرابی
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

بازاریابی بین المللی

گروه مولفان | محمد رضا دادخواه| کامل کمالی| مهدی کریمی زند
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 242

14,000 تومــان

اصول و مبانی مدیریت اسلامی

گروه مولفان | محمدحسین ساجدی نیا
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 168

8,500 تومــان

حقوق بازرگانی

گروه مولفان | منوچهر جفره
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 135

6,500تومــان

تحقیق در عملیات پیشرفته

گروه مولفان | ناصر حمیدی
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 286

18,000 تومــان

حسابداری صنعتی

گروه مولفان | مهدی بشکوه| سعید علی پور
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 278

20,000 تومــان

مدیریت استرس سازمانی

گروه مولفان | اشلی واینبرگ| والری ج سادرلند| کری کوپر| حسن مهرمنش| شهنام زندیه| امیرحسین کردنوری
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 267

15,000 تومــان

بازاریابی جهانی

گروه مولفان | وحیدرضا میرابی| سهیل سرمد سعیدی
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 404

18,000 تومــان

مروری جامع بر حسابداری مدیریت

گروه مولفان | زادالله فتحی| حامد احمدی نیا| جواد افراسیابی
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 245

11,500 تومــان

اقتصاد مدیریت

گروه مولفان | سینا نعمتی زاده
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 336

16,000 تومــان