حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تارهایی جادویی فرانکی پرستو

گروه مولفان | میچ آلبوم| عبدالله جمنی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 432

30,000 تومــان

بوطیقای داستایفسکی

گروه مولفان | میخائیل میخائیلوویچ باختین| عیسی سلیمانی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 344

25,000 تومــان

صد سال تنهایی

گروه مولفان | گابریل گارسیا مارکز| عبدالله جمنی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 432

28,000 تومــان

سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش

گروه مولفان | هاروکی موراکامی| معصومه عباسی نتاج عمرانی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 296

18,000 تومــان

زندگی عزیز

گروه مولفان | آلیس مانرو| امیر علیجان پور
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 304

15,000 تومــان

قمار خدایان

گروه مولفان | آندره آلکسی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 208

14,000 تومــان

گتسبی بزرگ

گروه مولفان | فرانسیس اسکات فیتس جرالد
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 184

10,000 تومــان

غرور و تعصب

گروه مولفان | جین آستین
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 456

23,000 تومــان

1Q84

گروه مولفان | هاروکی موراکامی| معصومه عباسی نتاج عمرانی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: None

60,000 تومــان

بعد از تاریکی

گروه مولفان | هاروکی موراکامی| معصومه عباسی نتاج عمرانی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 184

9,000 تومــان

بلندی های بادگیر

گروه مولفان | امیلی جین برونته| حسین بخشی
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 424

20,000 تومــان

تنهایی پرهیاهو

گروه مولفان | بوهومیل هرابال| امیر علیجان پور
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 120

7,000 تومــان