حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فلسفه ی فون تریه

گروه مولفان | سحر دریاب
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 116

9,000تومــان

درباره ی گراماتولوژی

گروه مولفان | ژاک دریدا| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 175

13,500تومــان

هایدگر و مرگ

گروه مولفان | مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 2

15,000تومــان

ژیل دلوز

گروه مولفان | پائولا ماراتی| فائزه جعفریان| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 166

11,500تومــان

سینمای صامت

گروه مولفان | لیام اولیری| مجید مصطفوی کاشانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 150

10,000تومــان

شب بی پایان

گروه مولفان | جانت برگستروم| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 250

16,000تومــان

پساساختارگرایی

گروه مولفان | کاترین بلزی| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 123

9,000تومــان

علیه افسردگی ملی

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| سیلور لوترینژه| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 138

9,500 تومــان

اسطوره شناسی سفید

گروه مولفان | ژاک دریدا| مهدی پارسا خانقاه| حسام دهقانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 122

8,000تومــان

فیلسوفان سینما از مانستربرگ تا رانسیر

گروه مولفان | فلیسیتی کولمن| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 250

16,000تومــان

حکایت های ذن

گروه مولفان | جیجونگ کای| شروین اولیایی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 152

10,000تومــان

دیوید بویی

گروه مولفان | سایمون کریچلی| مهدی پارسا خانقاه| سحر دریاب
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 151

9,000تومــان