حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کریستوا در قابی دیگر

گروه مولفان | استل بارت| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 192

18,000 تومــان

دیالکتیک علیه دیالکتیک

گروه مولفان | احسان پورخیری| ییندرژیخ زلنی| ابو بوسا لوئیس
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 134

13,000 تومــان

الفبای آنارشیسم

گروه مولفان | آلکساندر برکمان| هومن کاسبی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

هانا آرنت زندگی روایت است

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 102

9,000 تومــان

فلسفه ی سینما

گروه مولفان | هاوی کارل| گرگ تاک| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 232

19,000 تومــان

در آغاز عشق بود

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 80

8,000 تومــان

درباره ی اضطراب

گروه مولفان | رناتا سالکل| عباس خورشیدنام| سیاووش طلایی زاده
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 194

16,000 تومــان

چگونه از زندگی دست بشوییم و دلشوره آغاز کنیم

گروه مولفان | سایمون کریچلی| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 168

13,000 تومــان

ادبیات فرانسه

گروه مولفان | جان دی. لاینز| میثم پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 162

12,000 تومــان

اقلیم ها

گروه مولفان | نوری بیلگه جیلان| پئریکا گلیاری| پدرام رمضانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 136

9,000 تومــان

مانه و ابژه ی نقاشی

گروه مولفان | میشل فوکو| آرزو مختاریان
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 98

10,000 تومــان

پیکاسو در لاپن آژیل

گروه مولفان | استیو مارتین| مجید مصطفوی کاشانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 116

9,000 تومــان