حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ادبیات فرانسه

گروه مولفان | جان دی. لاینز| میثم پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 162

12,000تومــان

اقلیم ها

گروه مولفان | نوری بیلگه جیلان| پئریکا گلیاری| پدرام رمضانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 136

9,000تومــان

مانه و ابژه ی نقاشی

گروه مولفان | میشل فوکو| آرزو مختاریان
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 98

10,000تومــان

پیکاسو در لاپن آژیل

گروه مولفان | استیو مارتین| مجید مصطفوی کاشانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 116

9,000تومــان

فلسفه ی فون تریه

گروه مولفان | سحر دریاب
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 116

9,000تومــان

درباره ی گراماتولوژی

گروه مولفان | ژاک دریدا| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 175

13,500تومــان

هایدگر و مرگ

گروه مولفان | مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 2

15,000تومــان

ژیل دلوز

گروه مولفان | پائولا ماراتی| فائزه جعفریان| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 166

11,500تومــان

سینمای صامت

گروه مولفان | لیام اولیری| مجید مصطفوی کاشانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 150

10,000تومــان

شب بی پایان

گروه مولفان | جانت برگستروم| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 250

16,000تومــان

پساساختارگرایی

گروه مولفان | کاترین بلزی| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 123

9,000تومــان

علیه افسردگی ملی

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| سیلور لوترینژه| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 138

9,500 تومــان