حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حکایت های ذن

گروه مولفان | جیجونگ کای| شروین اولیایی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 152

10,000 تومــان

فیلسوفان سینما از مانستربرگ تا رانسیر

گروه مولفان | فلیسیتی کولمن| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 250

16,000 تومــان

ملت هایی بدون ملی گرایی

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 100

7,000 تومــان

دیوید بویی

گروه مولفان | سایمون کریچلی| مهدی پارسا خانقاه| سحر دریاب
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 151

9,000 تومــان

استعاره و پارادایم های ترجمه

گروه مولفان | پل ریکور| مهرداد پارسا| آیلین برنن| ریچارد کارنی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 178

9,000 تومــان

ژیل دلوز

گروه مولفان | پائولا ماراتی| فائزه جعفریان| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 166

11,500 تومــان

پساساختارگرایی

گروه مولفان | کاترین بلزی| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 123

9,000 تومــان

علیه افسردگی ملی

گروه مولفان | ژولیا کریستوا| سیلور لوترینژه| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 138

9,500 تومــان

اسطوره شناسی سفید

گروه مولفان | ژاک دریدا| مهدی پارسا خانقاه| حسام دهقانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 122

8,000 تومــان

سینمای صامت

گروه مولفان | لیام اولیری| مجید مصطفوی کاشانی
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 150

10,000 تومــان

شب بی پایان

گروه مولفان | جانت برگستروم| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 250

16,000 تومــان

  • 1