حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاستگذاری عمومی

گروه مولفان | مایکل ای. کرفت| اسکات آر. فرلانگ| نادر هوشمندیار
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 644

50,000تومــان

گفت وگو با جارموش

گروه مولفان | جیم جارموش| لودویگ هرتسبرگ| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 252

18,000تومــان

بانوی دریایی

گروه مولفان | هنریک ایبسن| میرمجید عمرانی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 150

10,000تومــان

رسمرس هلم

گروه مولفان | هنریک ایبسن| میرمجید عمرانی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 130

10,000تومــان

مرغابی وحشی

گروه مولفان | هنریک ایبسن| میرمجید عمرانی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 174

12,000تومــان

سرنوشت در دست کلوتیلد

گروه مولفان | جووانی گوارسکی| هاله ناظمی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 248

18,000تومــان

صدای بمباران را جارو می کنم

گروه مولفان | نسیم خلیلی| کارن کریمی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 90

12,000تومــان

وضوی عشق

گروه مولفان | ابوالقاسم غلامحیدر
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 60

5,000تومــان

شب های پیراهنت

گروه مولفان | پیام گنجگلی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 159

18,000تومــان

فرشگرد

گروه مولفان | شروین وکیلی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 266

18,000تومــان

پیش درآمدی بر روایت درمانی

گروه مولفان | آلیس مورگان| گیتا پیربادیان| پیمان آب خضر
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 238

18,000تومــان

نشانه شناسی کهن الگوها

گروه مولفان | صدرالدین طاهری
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 344

40,000تومــان