حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شب های پیراهنت

گروه مولفان | پیام گنجگلی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 159

18,000تومــان

فرشگرد

گروه مولفان | شروین وکیلی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 266

18,000تومــان

پیش درآمدی بر روایت درمانی

گروه مولفان | آلیس مورگان| گیتا پیربادیان| پیمان آب خضر
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 238

18,000تومــان

نشانه شناسی کهن الگوها

گروه مولفان | صدرالدین طاهری
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 344

40,000تومــان

هو شیائو-شین

گروه مولفان | سعیده طاهری| بابک کریمی| ژان-میشل فرودون
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 369

30,000تومــان

مفاهیم اساسی در برنامه ریزی منابع تجاری

گروه مولفان | الن اف. مانک| برت ج. واگنر| نادر هوشمندیار| علیرضا کیوانی نژاد
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 358

30,000تومــان

تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی

گروه مولفان | شروین وکیلی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 757

50,000تومــان

شب های پارسی

گروه مولفان | ژولی ترازونی| کژال فلاح
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 146

25,000 تومــان

گویایی ارستو

گروه مولفان | پولس پارسی| رهام اشه| لقمان بزرگمهر
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 368

50,000تومــان

سکوت سپری شده

گروه مولفان | منصوره اشرافی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 117

10,000تومــان

مقدمه ای بسیار کوتاه بر جهانی سازی

گروه مولفان | نادر هوشمندیار
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 148

12,000تومــان

بلاتار به روایت بلاتار و همکارانش

گروه مولفان | سعیده طاهری| بابک کریمی| محمد رضا شیخی محمدی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 166

15,000تومــان