حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

وارثان لینکلن

گروه مولفان | هادی اسماعیلی
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 352

16,000 تومــان

سینمای خرد

گروه مولفان | ابوالفضل توسلی
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

فرهنگ، معماری و طراحی

گروه مولفان | ایماس راپو پورت| ماریا برزگر| مجید یوسف نیاپاشا
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 190

8,000 تومــان

بیان معماری با اسکیس و راندو

گروه مولفان | حمید رضایی قادی| سودابه مهری تالارپشتی
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 204

16,000 تومــان

مازندران

گروه مولفان | فریده یوسفی| سید احمد طاهرپور| آرش رمضانی| محسن حمیدی| آرزو الطافی
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 200

50,000 تومــان

فرهنگ لغات فرانسه - فارسی فارسی - فرانسه

گروه مولفان | محمدرضا کسائی
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 0

6,400 تومــان

صور خیال و جلوه های زیباشناسی در قرآن

گروه مولفان | صالح کاکویی
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 128

4,000 تومــان

ماندانه ملکه پارس

گروه مولفان | فاطمه ولی پور
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 120

4,200 تومــان

نانوفناوری و نانوالکترونیک

گروه مولفان | ولفگانگ آر فارنر| علی شکوهی رستمی| اسماعیل نقیبی| حسین افضلی| ایمان الله اصغری| محمد کاظم نژاد
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 416

12,000 تومــان

گوزن

گروه مولفان | رضا افتخاری
ناشر: شلفین
تعداد صفحات: 168

4,500 تومــان

  • 1