حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | امین موحدی| عباسعلی یزدانی
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 168

15,000 تومــان

کار با فرد 2

گروه مولفان | سید حسن موسوی چلک
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 424

30,000 تومــان

مشاوره نوتوانی

گروه مولفان | کاظم قجاوند
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

اضطراب

گروه مولفان | مهناز کسمتی| مژگان ترابی
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 164

14,000 تومــان

مبانی روانشناسی عمومی

گروه مولفان | علی اسماعیلی| سیاوش شایسته| ناصر گودرزی
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان

مبانی مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | قاسم قجاوند| زهرا قجاوند| کاظم قجاوند
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 224

7,500 تومــان

زبان تخصصی مددکاری اجتماعی

گروه مولفان | قاسم قجاوند| زهرا قجاوند| کاظم قجاوند
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 176

8,500 تومــان

روان شناسی اجتماعی

گروه مولفان | علی اسماعیلی| بهمن ابراهیمی| سیاوش شایسته
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 200

9,000 تومــان

روش تحقیق و آمار به زبان ساده

گروه مولفان | علی سادئی
ناشر: شلاک
تعداد صفحات: 168

7,000 تومــان

  • 1