حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اوتیسم

گروه مولفان | یوتا فریت| علیرضا آشوری
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 148

12,500 تومــان

جنسیت و زندگی روزمره

گروه مولفان | مری هولمز| محمد مهدی لبیبی| ناصر فکوهی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 192

15,000 تومــان

اصول بنیادی در نواختن پیانو

گروه مولفان | یوسف لوین| علی ادیب راد
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 80

9,500 تومــان

نظریه های هنری در قرن بیستم

گروه مولفان | جیمز ماتسن تامپسون| سیدداوود طبایی عقدایی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 713

45,000 تومــان

ایران عصر صفوی

گروه مولفان | اندرو ج نیومن| بهزاد کریمی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 695

28,500 تومــان

زمینه های فتومونتاژ

گروه مولفان | عباس رحیمی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 250

20,000 تومــان

سخن های دیرینه

گروه مولفان | جلال خالقی مطلق| علی دهباشی| ابوالقاسم فردوسی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 488

35,000 تومــان

راه و رسم میلیونرها

گروه مولفان | مارک فیشر| شهرزاد همامی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 128

9,500 تومــان

فروشنده و میلیونر

گروه مولفان | مارک فیشر| شهرزاد همامی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 103

9,500 تومــان

حکایت عشق و خوشبختی

گروه مولفان | مارک فیشر| شهرزاد همامی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 140

9,500 تومــان

معبد میلیونرها

گروه مولفان | مارک فیشر| شهرزاد همامی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 136

12,500 تومــان

خاطرات مثلث طلایی

گروه مولفان | آلن روب-گریه| پرویز شهدی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 185

11,500 تومــان