حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رسانه

گروه مولفان | هلن ای. کتس| نفیسه حقیقت جوان
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 208

20,000 تومــان

زندگی غربی و شرقی من خاطرات آنه ماری شیمل

گروه مولفان | آنه ماری شیمل| سعید فیروزآبادی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 490

35,000 تومــان

روزهای چوبی

گروه مولفان | رسول یونان
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

مغولان؛ روایتی دیگر

گروه مولفان | نسیم خلیلی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 297

25,000 تومــان

میداس

گروه مولفان | فریدریش دورنمات| ناتالی چوبینه
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 72

9,000 تومــان

رقص سایه

گروه مولفان | دیوید ریکو| محمدمهدی کهروبی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 416

30,000 تومــان

کارکرد هارمونی در قرن بیستم

گروه مولفان | رالف تورک| محسن الهامیان| طاهره ایرانی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 230

35,000 تومــان

بوطیقای نو و خوانش فمنیستی

گروه مولفان | جواد اسحاقیان
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 309

25,000 تومــان

آموزش و پرورش و بازتولید نابرابری

گروه مولفان | منصور حقیقتیان
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 210

20,000 تومــان

سینمای پساپاپ

گروه مولفان | جسی فاکس میشارک| وحیداله موسوی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 370

30,000 تومــان

حکایت گل های رازیان

گروه مولفان | سودابه فضایلی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 408

35,000 تومــان

قارداش آندی

گروه مولفان | بولوت قره چورلو| سعید مو غانلی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 1080

70,000 تومــان