حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قارداش آندی

گروه مولفان | بولوت قره چورلو| سعید مو غانلی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 1080

70,000تومــان

در باب آنارشیسم

گروه مولفان | نوآم چامسکی| رضا اسکندری
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 192

17,500تومــان

کودکان و جهان افسانه

گروه مولفان | علیرضا حسن زاده| پروانه کیائیان
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 752

60,000تومــان

فضاهای امید

گروه مولفان | دیوید هاروی| علیرضا جباری
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 385

30,000 تومــان

جنسیت و روان شناسی اجتماعی

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 130

12,500تومــان

تاریخ مصور جراحی جهان

گروه مولفان | جیمز ال روتکووسکی| جابر انصاری| جمشید بهلکه
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: None

400,000 تومــان

بازخوانی نظریه اجتماعی

گروه مولفان | راجر سایبن| مسعود دارابی| منصور حقیقیان| سید علی میرحسینی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 289

22,000 تومــان

روشنایی ماندگار

گروه مولفان | آگاتا (میلر) کریستی| آذر ساریخانی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 162

12,000تومــان

پرندگان رهنما

گروه مولفان | کیان دخت نسمه چی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 125

10,000تومــان

سه اثر

گروه مولفان | مارک فیشر| نگار ساسانی| شهرزاد همامی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 342

25,000تومــان

همزاد

گروه مولفان | اوتو رانک| سبا مقدم| محمد صنعتی| گهر همایون پور
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 152

9,500 تومــان

ایران عصر صفوی

گروه مولفان | اندرو ج نیومن| بهزاد کریمی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 695

28,500تومــان