حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه مقدماتی مجموعه ها

گروه مولفان | الگزاندر شن| ن. ک ورشچاگین| ارشک حمیدی
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 149

10,000 تومــان

مبانی جبر خطی و ماتریس ها

گروه مولفان | گیلبرگ استرنگ| بردیا حسام
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 583

35,000 تومــان

مبانی ترکیبیات

گروه مولفان | برادلی دبلیو جکسون| دمیتری تورو| مهرداد مسافر
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 450

23,000 تومــان

خوراک مغز برای مصرف یک سال

گروه مولفان | گئورگ آ گراتزر| محسن نقشینه ارجمند
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

روش های ترکیبیات 2

گروه مولفان | علیرضا علی پور
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 398

22,000 تومــان

روش های ترکیبیات 3

گروه مولفان | علیرضا علی پور
ناشر: شرکت علوم ریاضی ره آورد
تعداد صفحات: 258

16,000 تومــان

  • 1