حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندس در دنیای شعر و ادب فارسی

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 232

35,000 تومــان

گام اول هندسه ترسیمی

گروه مولفان | نیکناز کچویی
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 314

19,000 تومــان

ایمنی و بهداشت برای مهندسان

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده| لیلا دادگری
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مهندسی متره 5

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 368

25,000 تومــان

شرایط عمومی و خصوصی پیمان

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 248

18,000 تومــان

مدیریت قرارداد

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده| لیلا دادگری
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

قراردادهای طرح و ساخت

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده| لیلا دادگری
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

کینکت NUI نسل جدید واسط های کاربری

گروه مولفان | روزبه حق نظر کوچک سرایی| رسول عنایتی فر| رضا جوانمرد علی تپه| جواد وحیدی
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

مدیریت و راهبرد مناقصات

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 424

8,300 تومــان

واژه نامه مدیریت ساخت و ساز

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

3,700 تومــان

نامه نگاری و طبقه بندی اسناد پروژه های عمرانی

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مهندسی متره 3

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 328

24,000 تومــان