حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

الفبای کارمندی

گروه مولفان | آرزو حشمتی
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان

مهندس در دنیای شعر و ادب فارسی

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 232

35,000 تومــان

بهسازی لرزه ای سازه مدارس

گروه مولفان | سیدهدایت الله هاشمی نسب| حمید مصلح| سیدسروش هاشمی نسب
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

اصول تنظیم قرارداد

گروه مولفان
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 248

16,000 تومــان

2800 نکته متره و برآورد

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

ایمنی و بهداشت برای مهندسان

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده| لیلا دادگری
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

قراردادهای طرح و ساخت

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده| لیلا دادگری
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

جداول کاربردی ساخت و ساز

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

مدیریت قرارداد

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده| لیلا دادگری
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مهندسی متره 1

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

مهندسی متره 2

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

مهندسی متره 3

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: 328

24,000 تومــان