حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پول، ارز و بانکداری

گروه مولفان | یوسف فرجی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 482

25,000 تومــان

CRM مدیریت ارتباط با مشتری

گروه مولفان | علیرضا موتمنی| ابراهیم جعفری تالاری| فایق مجرد
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 260

14,000 تومــان

مدیریت سرمایه های فکری

گروه مولفان | عباسعلی حاج کریمی| عطیه بطحایی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 207

3,000 تومــان

حقوق بازرگانی بین المللی

گروه مولفان | مسعود طارم سری
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 309

20,000 تومــان

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

گروه مولفان | حسن رنگریز| غلامحسین خورشیدی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 314

19,000 تومــان

مدیریت ارتباط با مشتری

گروه مولفان | شعبان الهی| بهمن حیدری
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 277

18,000 تومــان

اصول مدیریت فروشگاه

گروه مولفان | محمود آسیاچی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 196

6,500 تومــان

رموز کسب سود در بازار سرمایه

گروه مولفان | علی علی قنبری
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 450

12,000 تومــان

اقتصاد کلان

گروه مولفان | احمد اخوی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

ردپای استراتژی الگویی برای نظریه پردازی

گروه مولفان | هنری مینتزبرگ| وحید خاشعی| عطاءاله هرندی| زینب چاوشی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 361

27,000 تومــان

قانون امور گمرکی و یادداشت های توضیحی

گروه مولفان | رضا بنائی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 124

5,000 تومــان

تئوری اقتصاد خرد

گروه مولفان | یوسف فرجی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 456

18,000 تومــان