حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اسباب بازی و هویت کودک ایرانی

گروه مولفان | احمد ندایی فرد| الناز اکبریان
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 152

20,000تومــان

مبانی نظری هنرهای سنتی

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| آزاده دالائی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 420

25,000تومــان

نمادشناسی پوستر

گروه مولفان | فهیمه دانشگر| شهناز اعتمادی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: None

27,000تومــان

ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران

گروه مولفان | اشرف السادات موسوی لر| اعظم رسولی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 130

12,500تومــان

تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان

گروه مولفان | زهرا رهبرنیا| زهرا رستمی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 200

18,000تومــان

عکاسی معماری

گروه مولفان | آکیکو بوش| محمد خدادادی مترجم زاده
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 275

28,000تومــان

جستاری بر سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| نازنین قریب پور شهریاری| فرناز عرب نیا
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 500

30,000تومــان

چوب و هنرهای چوبی ایران

گروه مولفان | نیکو شجاع نوری
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 192

15,000تومــان

مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس

گروه مولفان | فرشته کیاوش
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 220

20,000تومــان

کارکردهای فرهنگی-هنری عکاسی در ایران

گروه مولفان | محمد خدادادی مترجم زاده
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 154

9,500تومــان

طبیعت در هنر باستان

گروه مولفان | عفت السادات افضل طوسی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

تاریخ پارچه و نساجی در ایران

گروه مولفان | فریده طالب پور
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 244

15,000تومــان