حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان

گروه مولفان | زهرا رهبرنیا| زهرا رستمی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 200

18,000تومــان

ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران

گروه مولفان | اشرف السادات موسوی لر| اعظم رسولی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 130

12,500تومــان

مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس

گروه مولفان | فرشته کیاوش
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 220

20,000تومــان

چوب و هنرهای چوبی ایران

گروه مولفان | نیکو شجاع نوری
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 192

15,000تومــان

عکاسی معماری

گروه مولفان | آکیکو بوش| محمد خدادادی مترجم زاده
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 275

28,000 تومــان

جستاری بر سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی

گروه مولفان | ابوالقاسم دادور| نازنین قریب پور شهریاری| فرناز عرب نیا
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 500

30,000تومــان

طبیعت در هنر باستان

گروه مولفان | عفت السادات افضل طوسی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

تاریخ پارچه و نساجی در ایران

گروه مولفان | فریده طالب پور
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 244

15,000تومــان

عکاسی در 100 کلمه

گروه مولفان | دیوید کلارک| محسن حسن پور اسلانی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 128

17,000 تومــان

گذری بر سبک شناسی نظم و نثر

گروه مولفان | محمد تقی بهار| فریبا شکرالله پور
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 192

8,000تومــان

ارتباط بی واسطه با پرتره ها

گروه مولفان | هانری کارتیه-برسون| کریم متقی
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

ماهیت عکس ها

گروه مولفان | استیون شور| محسن بایرام نژاد
ناشر: شرکت انتشاراتی مرکب سپید
تعداد صفحات: 131

8,000 تومــان