حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

استیو جابز باشید

گروه مولفان | برنت شلندر| ریک تتسلی| محمدحسن فکری
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 432

23,900تومــان

چگونه روی سکوی اول بایستید؟

گروه مولفان | جفری ج. فاکس| محمدحسن فکری| علیرضا فرازمند
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 184

14,900تومــان

رهبران نوین

گروه مولفان | دانیل گلمن| ریچارد بویاتزیس| آنی مکی| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 344

23,900 تومــان

سرطان عشق

گروه مولفان | ناصر پروانی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 88

12,900تومــان

بانکداری خرد

گروه مولفان | کیت پاند| علیرضا پویان شاد
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 248

19,900تومــان

شما که هستید؟

گروه مولفان | میکائل کروگروس| رومان چپلر| نگار نادور
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 152

19,800تومــان

یک کوزه پر از احساس

گروه مولفان | ناصر پروانی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 96

13,900تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 352

22,900تومــان

پیدا و پنهان

گروه مولفان | محمدابراهیم صافی| مهدی وثوق نیا| تورج خامنه زاده| حسن شرف الدین
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 400

29,500 تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت -مجموعه 7 جلدی

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: 472

29,800تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان

25 اصل حیاتی موفقیت

گروه مولفان | جک کنفیلد| امیرمحمد قدس شریفی
ناشر: شرکت انتشارات گرایش تازه
تعداد صفحات: None

29,800 تومــان