حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درآمدی بر تاثیر ترجمه رمان بر رمان فارسی

گروه مولفان | نادر شایگان فر| زینب صابر| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 132

8,000تومــان

راز سر به مهر شهرنواز

گروه مولفان | معصومه یزدانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 155

9,000تومــان

کابوس پشت پنجره

گروه مولفان | ویلیام آیریش| ژاک فرانده| آسیه حیدری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 72

9,000تومــان

جزیره ی آهنی

گروه مولفان | عباس عبدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 184

9,000تومــان

فرعون ها هم می میرند

گروه مولفان | الیزابت آن پین| حسن پستا
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 182

11,000تومــان

جولیوس سزار

گروه مولفان | جان گونتر| خسرو همایون پور
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 168

11,000 تومــان

فضا و نظریه اجتماعی

گروه مولفان | آندژی یان لئون ژیلنیتس| آیدین ترکمه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 397

19,000تومــان

گابریل گارسیا مارکز

گروه مولفان | سوزان معدی دراج| محمود گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 134

10,000 تومــان

دروغ

گروه مولفان | فلوریان زلر| محمود گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 103

7,000 تومــان

برخیزید و بخوانید!

گروه مولفان | کلیفورد اودتس| خاطره کرد کریمی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 119

7,000 تومــان

واقع گرایی اسلامی به مثابه نظریه فیلم

گروه مولفان | محمدعلی طایی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 102

8,500 تومــان

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

گروه مولفان | دیوید بی. کلارک| حمید پورنگ
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 472

25,000تومــان