حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هند باستان

گروه مولفان | آرتور لولین بشم| فریدون بدره ای| محمود مصاحب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 914

50,000تومــان

سیاست خارجی ایران در دوران صفویه

گروه مولفان | نصرالله فلسفی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 230

13,000تومــان

بررسی داستان یوسف

گروه مولفان | شهرزاد نوری صفا
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 377

15,000تومــان

راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی

گروه مولفان | جانی سالدانیا| عبدالله گیویان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 438

30,000 تومــان

مذهب در شرق و غرب

گروه مولفان | ساروپالی راداکریشنان| فریدون گرکانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 94

9,000تومــان

قلعه مالویل

گروه مولفان | روبر مرل| محمد قاضی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 565

20,000تومــان

تار و پود جهان هستی

گروه مولفان | برایان گرین| ابراهیم رف رف
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 667

45,000 تومــان

زندگی بر روی میسی سیپی

گروه مولفان | مارک تواین| ابوالقاسم حالت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 540

20,000تومــان

لذات فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| عباس زریاب خویی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 519

30,000تومــان

تاریخ فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| عباس زریاب خویی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 501

30,000 تومــان

حیات علمی در روزگار سامانیان

گروه مولفان | احسان ذنون ثامری| جمال اشرفی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 297

20,000تومــان

جامعه شناسی غزل فارسی

گروه مولفان | فرهاد طهماسبی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 553

30,000 تومــان