حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نهادهای مالی

گروه مولفان | حسین تک روستا| سعیده باباجانی محمدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 367

18,000تومــان

پارادایم جدید

گروه مولفان | آلن تورن| سلمان صادقی زاده| احمد نقیب زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 336

20,000تومــان

سبک شناسی کاربردی

گروه مولفان | جاناتان هوپ| لورا رایت| سیدمحمدباقر برقعی مدرس
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 253

15,000تومــان

هم آغوش روشنایی

گروه مولفان | زهرا زواریان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 93

9,000 تومــان

داستایفسکی به آنا

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| یلدا بیدختی نژاد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 316

18,000تومــان

دلدار و دلباخته

گروه مولفان | ژرژ ساند| احمد سمیعی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 254

14,000تومــان

مریم

گروه مولفان | زهرا زواریان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 221

14,000تومــان

زن سی ساله

گروه مولفان | اونوره دو بالزاک| ادوارد ژوزف
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 217

13,000تومــان

شام خداحافظی

گروه مولفان | آلکساندر دو لا پاتلیر| ماتیو دولاپورت| ساناز فلاح فرد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 106

7,000تومــان

درآمدی نظری بر سیاست عمومی

گروه مولفان | کوین تی اسمیت| کریستوفر وسلی لریمر| بهزاد عطارزاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 432

21,000 تومــان

فیلم به منزله کردار اجتماعی

گروه مولفان | گریم ترنر| گودرز میرانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 311

18,000 تومــان

بطال نامه

گروه مولفان | لوط بن یحیی ابومخنف| میلاد جعفرپور
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 466

30,000 تومــان