حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ارتعاشات مکانیکی

گروه مولفان | احمد حسینی سیانکی| محمد حسینی منصف
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 290

16,000تومــان

محاسبات عددی

گروه مولفان | نجمه ملک محمدی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 148

10,000تومــان

آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | محمد بامنی مقدم
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 450

18,000 تومــان

محاسبات عددی

گروه مولفان | یوسف ابراهیم دوست| مجید کرمی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 112

7,000تومــان

مسائل حل شده هندسه منیفلدیک

گروه مولفان | پدرو مارتینث گادئا| خایمه مونیوس ماسکه| پرستو کعبی نژاد
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

مسئله هایی در آمار و احتمال

گروه مولفان | نادر نعمت الهی| ناهید جعفری تبریزی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 392

14,500تومــان

تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی

گروه مولفان | تونی بوش| نیما شهیدی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 248

10,000 تومــان

آمار زیستی

گروه مولفان | ناهید جعفری تبریزی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

گروه مولفان | قدرت الله محمدی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 392

12,000تومــان

حل و تشریح مسائل تحلیل آماری براساس تالیف دکتر محمد بامنی مقدم -جلد 1

گروه مولفان | سید اسماعیل اسمعیلی آتشگاه| محمد بامنی مقدم
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 216

7,500 تومــان

محاسبات عددی

گروه مولفان | غلامرضا کرمعلی| علیرضا هاشمی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 278

7,500 تومــان

سوخت و احتراق

گروه مولفان | کامران مبینی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 248

12,000 تومــان