حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت تولید وعملیات

گروه مولفان | حسین عموزاده خلیلی| سید احسان شجاعی| هایده توکلی
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 744

29,000 تومــان

فلسفه آموزش و پرورش

گروه مولفان | ماشاالله واشقانی فراهانی| سید رضا آقاپور مقدم
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 342

20,000 تومــان

روش های فعال و پیشرفته تدریس

گروه مولفان | ماشاالله واشقانی فراهانی| سید رضا آقاپور مقدم
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 262

15,500 تومــان

ارزشیابی آموزشی

گروه مولفان | ماشاالله واشقانی فراهانی| سید رضا آقاپور مقدم
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 216

10,000 تومــان

فرایند برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | ماشاالله واشقانی فراهانی| سید رضا آقاپور مقدم
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 357

15,000 تومــان

درسنامه جامع اصول و مبانی سازمان و مدیریت

گروه مولفان | حسین درگاهی
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 484

10,000 تومــان

مقدمه ای بر تاریخ و تحول شهرنشینی

گروه مولفان | حجت مهکویی
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 236

5,200 تومــان

مقررات عمومی ساختمان

گروه مولفان | فاطمه رضوانی
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 131

4,200 تومــان

جریان سیال تراکم ناپذیر

گروه مولفان | منوچهر راد| محسن قدیانی
ناشر: آوای دانش گستر
تعداد صفحات: 336

9,000 تومــان

  • 1