حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نابغه درون همه ما

گروه مولفان | دیوید شنک| سهیلا خسروی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 186

17,000تومــان

سیر نشانه شناسی

گروه مولفان | پل کابلی| راحله قاسمی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 300

24,000تومــان

بررسی ساختاری روایت در خواب های صوفیه

گروه مولفان | محبوبه حیدری
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 274

24,000تومــان

فرهنگ واژگان شاهنامه

گروه مولفان | بهمن افشانی آقاجری
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 501

44,000تومــان

درک روایت و فیلم

گروه مولفان | ادوارد برانیگان| سید جلیل شاهری لنگرودی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 450

40,000 تومــان

پیشگامان نشانه شناسی

گروه مولفان | مارتین کرامپن| راحله گندمکار
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 328

28,000 تومــان

راهگشای ترجمه با نگاهی زبان شناختی

گروه مولفان | سید جلیل شاهری لنگرودی| منیژه بهبودی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 264

22,000تومــان

نی

گروه مولفان | حسین حسن زاده
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 66

6,000 تومــان

575 کیلومتر تا. ..

گروه مولفان | علی خاکی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 72

6,000 تومــان

روش تحقیق در علوم انسانی

گروه مولفان | علی مهدی زاده اشرفی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 294

20,000 تومــان

شناخت نگری در ادبیات داستانی

گروه مولفان | حسین صافی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 271

20,500تومــان

ایدئولوژی و گفتمان

گروه مولفان | تون ا. وان دیک| محسن نوبخت
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 172

14,500تومــان