حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهگشای ترجمه با نگاهی زبان شناختی

گروه مولفان | سید جلیل شاهری لنگرودی| منیژه بهبودی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 264

18,000تومــان

نی

گروه مولفان | حسین حسن زاده
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 66

6,000تومــان

575 کیلومتر تا. ..

گروه مولفان | علی خاکی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 72

6,000تومــان

روش تحقیق در علوم انسانی

گروه مولفان | علی مهدی زاده اشرفی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 294

20,000تومــان

شناخت نگری در ادبیات داستانی

گروه مولفان | حسین صافی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 271

20,500تومــان

ایدئولوژی و گفتمان

گروه مولفان | تون ا. وان دیک| محسن نوبخت
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 172

14,500تومــان

درآمدی بر روایت شناسی

گروه مولفان | ولف اشمید| نیره پاکمهر| تقی پورنامداریان
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 352

29,000 تومــان

روش تحقیق

گروه مولفان | بیل گیلهام| همایون پاشا صفوی| مونا بوذری
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 100

6,500تومــان

نشانه شناسی و زبان شناسی

گروه مولفان | پل کابلی| راحله گندمکار
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 288

18,000تومــان

جشن نامه دکتر کوروش صفوی

گروه مولفان | محمد راسخ مهند
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 393

34,000تومــان

آموزش ارزش ها در مدارس

گروه مولفان | مارک فریکلی| برگ گیلبرگ| لین تیلت مک اسپوران| سیده مبینا شاهری لنگرودی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 124

6,500تومــان

استعاره در فرهنگ

گروه مولفان | زولتان کووچش| نیکتا انتظام
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 386

29,500تومــان