حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS 2016

گروه مولفان | قاسم موسوی| مهدی هادیزاده بزاز
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 504

49,900 تومــان

گنجهای معنوی

گروه مولفان | رضا جاهد
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 368

18,000 تومــان

گنجهای معنوی

گروه مولفان | رضا جاهد
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 368

14,000 تومــان

تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی بر مبنای مقررات ملی ساختمان با برنامه ETABS version 9

گروه مولفان | مهدی هادیزاده بزاز| علی سیفی
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 742

29,900 تومــان

گنج های معنوی -جلد 1

گروه مولفان | رضا جاهد
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 368

10,000تومــان

گرافیک و نقشه خوانی -جلد 1

گروه مولفان | سعید آقاجانی
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

آمار مقدماتی برای علوم اجتماعی

گروه مولفان | احمدرضا اصغرپورماسوله
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

جامعه شناسی عامل محور محاسباتی

گروه مولفان | فلامینیو اسکواتسونی| احمدرضا اصغرپورماسوله
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 196

12,000 تومــان

گنجهای معنوی

گروه مولفان | رضا جاهد
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 368

18,000 تومــان

جزییات معماری عایق کاری حرارتی ساختمان

گروه مولفان | محمد شجاع یامی
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 240

8,000 تومــان

خون شناسی پزشکی -جلد 1

گروه مولفان | مجتبی طبرستانی
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 2536

55,000 تومــان

مقدمه ای بر نفس و جنبه های روانشناختی آن از دیدگاه اسلام و دانشمندان اسلامی

گروه مولفان | حسین سیدموسوی| محمدسعید عبدخدایی
ناشر: سنبله
تعداد صفحات: 244

3,500 تومــان