حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

معماری ایران

گروه مولفان | آرتور اپهام پوپ| زهرا قاسم علی
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

شهرسازی دال ها

گروه مولفان | حکمت امیری| فاطمه عبدشاهی| پریسا قبادی اصل
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 364

14,500 تومــان

رندرسازی با تری دی مکس

گروه مولفان | مریم پارسائی
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 208

8,000 تومــان

مفاهیم بنیادی در باستان شناسی

گروه مولفان | کالین رنفرد| پل جی بان| اکبر پورفرج| سمیه عدیلی
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 439

9,600 تومــان

هندسه ترسیمی ویژه دانشجویان معماری

گروه مولفان | مهدی شفیعی
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 153

8,500 تومــان

مقدمه ای بر تکنیک های ویژه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

گروه مولفان | سیامک علیزاده
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 309

7,000 تومــان

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها

گروه مولفان | علی اصغر رضوانی
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 194

4,200 تومــان

دادگاه چم

گروه مولفان | نسیم علیپور| احمد چایچی امیرخیز
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 196

2,000 تومــان

  • 1