حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

English for students of mechanical engineering 3

گروه مولفان | جمال الدین جلالی پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 298

5,000 تومــان

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

گروه مولفان | هاشم فردانش
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 280

16,000تومــان

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

گروه مولفان | رضا طهماسبی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 312

16,000تومــان

English for the students of Architecture 3

گروه مولفان | حسن رستگارپور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 228

9,500تومــان

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته علمی-کاربردی

گروه مولفان | جمال الدین جلالی پور| عباس قاسم زاده اقدم
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 193

10,000تومــان

English for the students of Architecture 3

گروه مولفان | حسین فرهادی| پروانه توکلی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 161

8,000 تومــان

Special English for the students of computer

گروه مولفان | منوچهر حقانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 249

12,500تومــان

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی

گروه مولفان | هنینگ واکرهیج| عباسعلی گائینی| محمد همتی نفر| جواد طلوعی آذر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 315

21,000 تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 1

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 470

21,500تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 2

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

29,000 تومــان

آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | عادل آذر| منصور مومنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 340

15,500تومــان

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

گروه مولفان | آر راداکریشنان| اس بالاسوبرامانیان| عادل آذر| سعید جهانیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 492

22,500تومــان