حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی

گروه مولفان | رولند آنتونی اولیور| آنتونی اتمور| عباس برومند اعلم| معصومه قمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | رضا غفارثمر| آنیتا باغداساریانس
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

مقدمه ای بر علوم و فناوریهای شناختی و کاربردهای آن

گروه مولفان | کمال خرازی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 456

22,000 تومــان

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

گروه مولفان | شهرام جلیلیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 652

32,000 تومــان

تاریخ نویسی در ایران

گروه مولفان | عباس قدیمی قیداری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 240

11,000 تومــان

تاریخ نگاری در قرن بیستم از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

گروه مولفان | گئورگ جی. ایگرس| محمدابراهیم باسط
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 272

12,000 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی

گروه مولفان | رضا پیشقدم| علی اکبر بوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 224

26,000 تومــان

نظریه سازمان

گروه مولفان | هاریدیموس تسوکاس| کریستین نودسن| حسن دانایی فرد| سید حسین کاظمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 200

9,000 تومــان

بررسی مسائل آموزش و پرورش در ایران

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 236

11,000 تومــان

ابزارهای تدریس

گروه مولفان | باربارا گراس دیویس| احمدرضا نصراصفهانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 700

37,000 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی

گروه مولفان | علی کمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 344

15,000 تومــان

توسعه اقتصادی

گروه مولفان | معصومه رضایی| فریبا کشمیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

26,000 تومــان