حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شرح الشواهد الشعریة فی کتاب جواهر البلاغة

گروه مولفان | محمد فاضلی| سیدمحمدرضا ابن الرسول| امیرصالح معصومی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

صدا و بیان برای بازیگر -جلد 2

گروه مولفان | داود دانشور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,500تومــان

سکه های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان

گروه مولفان | حسن رضائی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

40,000تومــان

درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی

گروه مولفان | زیگبرت زالومون پراور| علی رضا انوشیروانی| مصطفی حسینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500تومــان

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

گروه مولفان | سعید اسدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

نظریه های انقلاب

گروه مولفان | محمدحسین پناهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

26,000تومــان

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی

گروه مولفان | محمد فنایی اشکوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

27,000تومــان

کاربرد روان شناسی شناختی در طراحی صنعتی

گروه مولفان | ابراهیم باقری طالقانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

26,000تومــان

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

گروه مولفان | علی خالقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,500تومــان

تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحولات تربیتی دوره معاصر

گروه مولفان | احمد آقازاده| محمد آرمند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی

گروه مولفان | فرانسوا دروش| محمدحسین مرعشی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,500تومــان

رسانه ها و محیطهای آموزشی - یادگیری

گروه مولفان | محمدحسن امیر تیموری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

18,500تومــان