حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بیان شفاهی داستان کوتاه

گروه مولفان | عباسعلی رضایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه

گروه مولفان | ناهیده کلاشی| محمد رضا محمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

نمود فعل

گروه مولفان | حسن زهرایی| م. یو سیدورووا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

اصطلاحات و تعبیرات زبان روسی

گروه مولفان | جمیله بابازاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

فرجام سرمایه داری

گروه مولفان | گرو ینر| علی اکبر نیکواقبال
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

سلجوقیان

گروه مولفان | ملیحه ستارزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

حقوق تجارت -جلد 1

گروه مولفان | ربیعا اسکینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

روانشناسی حافظه و یادگیری

گروه مولفان | رضا کرمی نوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

گروه مولفان | عبدالمهدی ریاضی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته بینایی سنجی

گروه مولفان | نسرین شکرپور| فاطمه صدیق
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

دستور و نگارش انگلیسی (1و2)

گروه مولفان | بهروز عزب دفتری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان