حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی

گروه مولفان | رولند آنتونی اولیور| آنتونی اتمور| عباس برومند اعلم| معصومه قمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی

گروه مولفان | علی کمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 344

15,000 تومــان

توسعه اقتصادی

گروه مولفان | معصومه رضایی| فریبا کشمیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

26,000 تومــان

اقتصاد خرد 1

گروه مولفان | محمد بیستونی| جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

تزئینات گچبری ساسانی

گروه مولفان | ینس کروگر| فرامرز نجد سمیعی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

34,000 تومــان

راهنمای زبانهای باستانی ایران -جلد 2

گروه مولفان | فاطمه سفیدیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

راهنمای زبانهای باستانی ایران -جلد 1

گروه مولفان | مسلم قنواتی| زهرا امیری| زهرا عباسی قلعه شاهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

حقوق قراردادها

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مسئولیت مدنی

گروه مولفان | معصومه میرابوطالبی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

18,500 تومــان

حقوق تجارت -جلد 2

گروه مولفان | ربیعا اسکینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

راهنمای عملی تهیه و نمایش جدولهای آماری و پژوهش رفتاری

گروه مولفان | آدلهاید ا. ام. نیکول| پنی ام. پکسمن| حیدرعلی هومن| علی عسگری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

شیوه های درمانگری، اضطراب و تنیدگی

گروه مولفان | کارولین کیس| تسا دلی| حسین آزاد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان