حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهبرد توسعه گردشگری پایدار در ایران

گروه مولفان | امیرنصرت حبیبی قاسم آبادی
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 634

25,000 تومــان

کانی، بلور، گوهر

گروه مولفان | مجتبی دولتخواه
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 160

6,000 تومــان

معماری ساختمان های چرخشی

گروه مولفان | چاد رندل| مریم شعبانی گلدره| مجتبی دولتخواه
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: None

9,500 تومــان

مبانی پرسپکتیو

گروه مولفان | جان مونتاگیو| مجتبی دولتخواه| فاطمه سلگی
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 304

9,900 تومــان

معماری مدارس مدرن

گروه مولفان | آلن بی. فورد| فاطمه تقی زاده| مجتبی دولتخواه
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 252

18,000 تومــان

طراحان چگونه می اندیشند

گروه مولفان | برایان لاوسن| مجتبی دولتخواه| حوریه پیری
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 304

7,500 تومــان

معمار، مهندس، ساختار

گروه مولفان | ایوان مارگولیوس| مجتبی دولتخواه| علی شعبانی گلدره
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 100

3,500 تومــان

معماری در شرایط آب و هوایی متغیر

گروه مولفان | پیتر فردریک اسمیت| مریم شعبانی کلدره| فاطمه تقی زاده
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 220

4,100 تومــان

آموزش-تکنیک اسکیس های مدادی

گروه مولفان | تامس سی وانگ| مریم شعبانی گلدره| علی شعبانی گلدره
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 110

4,000 تومــان

  • 1